Araç Sözleşmesi

1. Kiracı aracı, teslim aldığı gibi aracın kiralandığı şehirde, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve onayını alacaktır.

2. Kiracı, kiralamış olduğu aracı;

a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,

b. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

c. Alkol veya uyuşturucu almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,

d. Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük veya eşya taşınmasında,

e. Aracın trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3. Aracın kullanımına ilişkin genel bilgi ve taahhütler:

a. Sürücü belgesine sahip kiracı veya kiralama kontratında yer alan ek sürücü kullanacaktır.

b. Sürücü 22 yaşını geçmiş olacaktır.

c. Kiracı, kiralanan aracı kullanmaya yetki tanıdığı kişinin işbu sözleşmenin tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan tamamen kiracı sorumludur.

d. Kiracı, Sigorta genel şartlarına uymayan hallerde kaza yapar ise bütün hasar, zarar ve doğabilecek tazminatları ödemek zorundadır.

Taraflar kaza durumunda, kiracının alkol, uyuşturucu ya da genel trafik kurallarına uyulmaması gibi durumlarda kiracı kazadan dolayı meydana gelen, menfi müspet tüm zararları, araç değer kaybı, üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı tazminatıyla birlikte Kiralayanın isteme hakkı olacağını kabul eder.

e. Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa, kasko genel şartları geçerli olup kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketinin ödeme yapmadığı durumlarda aracın veya donanımının bedelini güncel değerine göre ödemekle yükümlüdür.

f. Anahtar kaybında kiracı sorumludur oluşan zararı ödemekle yükümlüdür.

g. Kiracı araç teslim formunda belirtilenler dışında, aracı hem mekanik hem de kaporta açısından hasar veya kaza hasar izi bulunmadığını kabul eder araçta kullanıcı hatasından doğacak zararı ödemeyi kabul eder.

4. Kiracı tarafından kullanılan araç sadece trafik sigortası şartları ile korunmuştur trafik sigortası teminat kapsamlarını aşan maddi bedeni manevi tazminatlar kiracının yükümlülüğündedir. Ayrıca kasko genel koşulları çerçevesinde meydana gelen kazalarda kiralayan Hasar yönetim sistemi kapsamında hasar giderimi yapılacaktır. Ancak kiracı her şartta aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a. Kaza anında alkollü veya uyuşturucu etkisi altında ise,

b. Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda kaza raporunda kazanın hız nedeniyle belirtilmesi koşulu ile,

c. Trafik kaza raporunun düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,

d. Trafik yasalarına aykırı araç kullanılması halinde,

e. Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirtilen sürücü dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve hasarlarda,

f. Türkiye sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde veya sigorta
şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

5. Kiracı ve diğer yetkili sürücüler kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın kiraladığı aracı kirası süresi dışında kullanması halinde, hasar sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan eder.

6. Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşin kabul eder.

7. Bu sözleşmeden doğan ihtilafları çözümünde Ortaca Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir